Škola

Společnost Robotive s.r.o. spolupracuje se střední školou
Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum v Dobruške.

Studenti jsou obeznámeni s programováním průmyslových robotů na pokročilé úrovni. Výučování robotiky je obohaceno reálnými aplikacemi z průmyslu, které žákům prakticky přiblíží Průmysl 4.0. Kreativitě a smysluplným nápadům dveře nezavíráme, i proto naši lektoři žákům představují velmi zajímavé projekty, jejichž videozáznam si můžete přehrát níže.

Visual Studio & KUKA KR6 Agilus

Náš první pokus o propojení Visual Basicu s průmyslovým robotem KUKA. Aplikace sestává z programování v prostředí .NET, která generuje nakreslenou trajektorii pro robota. Robot po provedení základních nastavení, jako jsou přiřazení kartézských souřadnic nástroje a bázi, dokáže polohovat TCP (Tool center point – centrální bod nástroje) do přesných pozic. Pokud robot použije jako TCP popisovač, vznikne samostatný systém vykreslující obraz.

Zpracování obrazu

Aplikace je založena na zpracování obrazu a rozpoznání jednotlivých barevných pixelů. Přidáme-li k tomu vhodné navolení parametrů, jako jsou průměr nástroje (vrtáku), velikost mezer a velikost obrazu, docílíme nástroje na vrtání jakéhokoli tvaru.

Vakuová paletizace

Přesun objektů díky stlačenému vzduchu je v průmyslu velmi rozšířen. Senzory, použité k rozlišení velikosti a přítomnosti hokejového puku, dodávají řešení rozmanité možnosti, díky kterým můžeme ovlivnit průběh programu.