Škola

Spoločnosť Robotive s.r.o. spolupracuje so strednou školou
Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum v Dobruške.

Študenti sú oboznámení s programovaním priemyselných robotov na pokročilej úrovni. Výučovanie robotiky je obohatené reálnymi aplikáciami z priemyslu, ktoré žiakom prakticky priblížia Priemysel 4.0. Kreativite a zmysluplným nápadom dvere nezatvárame, aj preto naši lektori žiakom predstavujú veľmi zaujímavé projekty, ktorých videozáznam si môžete prehrať nižšie.

Visual Studio & KUKA KR6 Agilus

Náš prvý pokus o prepojenie Visual Basic-u s priemyselným robotom KUKA. Aplikácia pozostáva z programovania v prostredí .NET, ktorá generuje nakreslenú trajektóriu pre robota. Robot po vykonaní základných nastavení, ako sú priradenie kartézskych súradníc nástroja a bázi, dokáže polohovať TCP (Tool center point – centrálny bod nástroja) do presných pozícií. Ak robot použije ako TCP popisovač, vznikne samostatný systém vykreslujúci obraz.

Spracovanie obrazu

Aplikácia je založená na spracovaní obrazu a rozpoznaní jednotlivých farebných pixelov. Ak k tomu pridáme vhodné navolenie parametrov, ako sú priemer nástroja (vrtáku), veľkosť medzier a veľkosť obrazu, docielime nástroj na vŕtanie akéhokoľvek tvaru.

Vákuová paletizácia

Presun objektov vďaka stlačenému vzduchu je v priemysle veľmi rozšírený. Senzory, použité na rozlíšenie veľkosti a prítomnosti hokejového puku, dodávajú riešeniu rozmanité možnosti, vďaka ktorým môžeme ovplivniť priebeh programu.